top of page

דירת מזדקנים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית אופקים

כל אדם הקרוב לבעל מוגבלויות מכיר את הקושי הקיים מול אוכלוסייה מזדקנת, דירה מוגנת ותומכת שפועלת במרחב ובקהילה המוכרת של האדם המזדקן, חשובה מאין כמותה להמשך תפקודו הפיזי והמנטלי.  

068e1287-05d6-4b16-b934-fda4168af9a0
a8d2cc1b-96c9-4c3a-8d33-f35a58ec4e98
0636815b-2f16-4d3a-b9f7-541459780016
e3abed8e-bba1-40c7-8441-910c5181701e
7253d71d-33e4-4b23-a503-1b60ae94a8d7

דירת מזדקנים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית אופקים

האוכלוסייה- אוכלוסיית מ.ש.ה מזדקנים בגילאי 45 + תושבי אופקים ובעלי צביון דתי לאומי.
הקהילה - בית הכנסת הטוניסאי אלג'רבה באופקים.
כל אדם הקרוב לבעל מוגבלויות מכיר את הקושי הקיים מול אוכלוסייה מזדקנת, דירה מוגנת ותומכת שפועלת במרחב ובקהילה המוכרת של האדם המזדקן, חשובה מאין כמותה להמשך תפקודו הפיזי והמנטלי. 

שילוב בקהילה לבעלי מוגבלויות הוא צעד חשוב ונחוץ ועל אחת כמה וכמה, באם מדובר באנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית - מזדקנים. אנו מוצאים חשיבות גדולה מאוד בשמירה על הקהילה שמהווה למעשה את "הבית" של אותו אדם, כאשר השילוב מתקיים בצורה מבוקרת בחברה הסובבת, בכדי לעזור ,לעודד ולשפר את תפקודו שיורד עם הגיל. הדירה, שותפיו לדירה והצוות המקצועי ישמרו על הביטחון העצמי של הדייר  וידאגו לשלבו בחברה בצורה נכונה ומשמעותית, וכך ייבנה האמון בעצמו וביכולותיו למרות גילו המתבגר.
עצמאות, ניידות פעילות פנאי  הם חלק חשוב ובלתי נפרד מטיפול או שיקום, ויש להתחשב בכך. חשוב ששילוב הדיירים בקהילה יעשה בצורה נכונה ומבוקרת. לכן, יש לדאוג כי האדם ישולב במקום המתאים לרצונותיו לצרכיו ויכולותיו.

צוות הדירה יבצע מעקב רפואי הדוק לאור גילם המתבגר של הדיירים ויותאמו טיפולים פרה רפואיים לפי הצורך. הדירה יספק צוות שייתן מענה טיפולי רחב יותר בעקבות הצרכים הנובעים מגילו המתבגר של הדייר ומתפקוד שמתדרדר (כגון- סיוע במקלחות והיגיינה אישית).

בית הכנסת הטוניסאי באופקים נבנה כדוגמת בית הכנסת הגדול בטוניס. מידי שנה מקיימים בבית כנסת הילולה של רבי שמעון בר יוחאי אליה נוהרים אנשים מכל רחבי הארץ.

כיום ישנם אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (דיירים של דירת אופק) שלוקחים חלק בפעילות בית הכנסת.

הדירה מהווה מענה של דיור מוגן בקרבת בני משפחתם וקהילתם כאשר הייחודי הוא בהתייחסות לכלל המרכיבים והמורכבות של זקנה באוכלוסייה זו, יחד עם שילובם בקהילת בית הכנסת בצורה מבוקרת עם ליווי של צוות מקצועי והנחייה של אנשי הקהילה בדרכי השילוב:
-  הגעה קבועה לתפילות היומיומיות.
-  השתתפות בשיעורי תורה ( עם אפשרות להתאמת השיעורים לאוכלוסיית מ.ש.ה).
-  הדיירים ייקחו חלק פעיל בבחירות הועד של בית הכנסת.
-  הדיירים ייקחו פעיל הקיום ההילולה/ טקסים/ חגים בבית הכנסת.
-  נסיעות משותפות לאירועי דת שונים ברחבי המדינה (הילולות קברי צדיקים).
-  ביצוע וקיום של פעילות משותפת של הדיירים ושל המתפללים בבית הכנסת לטובת כלל הקהילה.

פרטי התקשרות
טלפון: 08-6208018
מייל: Hadars@yachdav.org.il

bottom of page