top of page

דירת מעבר לנשים נפגעות אלימות וילדיהן

דירת המעבר הינה תחנת המשך למקלט לנשים מוכות ומיועדת לנשים אשר סיימו תהליך טיפולי במקלט, או שמגיעות ישירות מהקהילה ומצויות במצב שמאפשר יציאה לחיים עצמאיים אולם זקוקות לתקופת תמיכה וליווי נוספות, בתהליך המעבר לחיים אלו.

מקלט לנשים 1
מקלט לנשים
Pic2
Pic1
pic3

דירת מעבר לנשים נפגעות אלימות וילדיהן
דירת המעבר הינה תחנת המשך למקלט לנשים נפגעות אלימות ומיועדת לנשים אשר סיימו תהליך טיפולי במקלט, או שמגיעות ישירות מהקהילה ומצויות במצב שמאפשר יציאה לחיים עצמאיים אולם זקוקות לתקופת תמיכה וליווי נוספות, בתהליך המעבר לחיים אלו. בדירת המעבר עוברות הנשים הכשרה בליווי צוות מקצועי והכנה לחיים עצמאיים.
מטרת השהייה בדירת המעבר היא מתן כלים והכשרת הנשים לחיים עצמאיים, הענקת חווית חיים בריאה ומתקנת, קידום הילדים מבחינה חינוכית- לימודית והעשרתית, אפשרויות יציאת הנשים לעבודה או לימודים.

דירת המעבר מיועדת לשתי משפחות אשר שוהות בה בו זמנית למשך חצי שנה עד שנה ומנהלות חיים עצמאיים תוך ליווי מקצועי של צוות דירת המעבר. בדירת המעבר מקבלות הנשים סיוע בתהליך השיקום על כל היבטיו ובכללם: רכישת מיומנויות חיים, השתלבות בהכשרה מקצועית/מסגרת תעסוקתית/מסגרת לימודית, חיזוק דפוסי הורות ועזרה בקשר בין הנשים לילדיהן, המשך סיוע בהיבטים משפטיים, בניית קשר בין האב לבין ילדיו.

פרטי התקשרות
כתובת הדירה חסויה

 

bottom of page