דירת מעבר לנשים נפגעות אלימות וילדיהן
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

דירת המעבר הינה תחנת המשך למקלט לנשים מוכות ומיועדת לנשים אשר סיימו תהליך טיפולי

במקלט, או שמגיעות ישירות מהקהילה ומצויות במצב שמאפשר יציאה לחיים עצמאיים אולם זקוקות

לתקופת תמיכה וליווי נוספות, בתהליך המעבר לחיים אלו. בדירת המעבר עוברות הנשים הכשרה

בליווי צוות מקצועי והכנה לחיים עצמאיים.

מטרת השהייה בדירת המעבר היא מתן כלים והכשרת הנשים לחיים עצמאיים, הענקת חווית חיים

בריאה ומתקנת, קידום הילדים מבחינה חינוכית- לימודית והעשרתית, אפשרויות יציאת הנשים לעבודה

או לימודים.

 
דירת המעבר מיועדת לשתי משפחות אשר שוהות בה בו זמנית למשך חצי שנה עד שנה ומנהלות חיים עצמאיים תוך

ליווי מקצועי של צוות דירת המעבר. בדירת המעבר מקבלות הנשים סיוע בתהליך השיקום על כל היבטיו ובכללם:

רכישת מיומנויות חיים, השתלבות בהכשרה מקצועית/מסגרת תעסוקתית/מסגרת לימודית, חיזוק דפוסי הורות ועזרה

בקשר בין הנשים לילדיהן, המשך סיוע בהיבטים משפטיים, בניית קשר בין האב לבין ילדיו.

מס' מקבלי השרות עד 4 משפחות בשנה
.