424.jpg

ילדים ונוער במצבי סיכון ומצוקה

תחום ליבה בפעילות העמותה ובו פועלות תכניות המקדמות צמיחה והצלחה המחזקים את שייכותם החברתית והשתלבותם המלאה בחברה.

השותפים שלנו

d6d18f_2df5c21854f94a2e82aec7b8dffc1daf_
d6d18f_2df5c21854f94a2e82aec7b8dffc1daf_
d6d18f_2df5c21854f94a2e82aec7b8dffc1daf_
d6d18f_2df5c21854f94a2e82aec7b8dffc1daf_
לוגו משרד הרווחה אוגוסט 2021[11443]_Page_5.png

אודות עמותת יחדיו

עמותת יחדיו הוקמה בשנת 1999 במטרה להרחיב ולשפר את השירותים החברתיים, הקיימים באזור הדרום. העמותה עוסקת בייזום, פיתוח והפעלת פרויקטים חברתיים בבאר שבע והדרום.

העמותה מפעילה ספקטרום רחב של תכניות, היוצרות רצף שירותים טיפולי-שיקומי ובכך מקלה על מקבלי השירותים, לנוע בין המסגרות השונות, בהתאם לצרכיהם המשתנים.

כיום עמותת יחדיו נותנת מענה לאוכלוסייה רבה ומגוונת של אנשים ומפעילה תכניות בקהילה.

רוצה לתרום ?

עמותת יחדיו הינה עמותה רשומה 58-032-388-9 בעלת אישור מס הכנסה לענייני תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה, אישור ניהול תקין, אישור על ניהול ספרי חשבונות ואישור על ניכוי מס במקור. כל התרומות לעמותה הן תרומות מזוהות.    
 

Beautiful Landscape

צרכים מיוחדיםספקטרום רחב של תכניות, היוצרות רצף שירותים טיפולי-שיקומי ובכך מקלה על מקבלי השירותים, לנוע בין המסגרות השונות, בהתאם לצרכיהם המשתנים.
 

לצפייה

התמכרויות

הדרך לגמילה מלווה בגיוס כוחות נפש למסע החלמה שעשוי להיות ארוך ומכאיב. האתגר האמיתי הוא תהליך השיקום והחזרה לחיים נורמטיביים. המטרה הטיפולית היא להוביל לשינוי חיובי ולהגדיל את הסיכוי להישאר "נקיים" לאחר סיום הטיפול.

ילדים ונוער

מסגרות 24/7 ומסגרות יומיות טיפוליות בקהילה.  המרכזים עובדים על פי  מודל המעניק רצף טיפולי כוללני, תמיכה והגנה, תגבור, ליווי, הדרכה, ומוביליות חברתית תוך שילוב בני הנוער בקהילה.

קתדרההעמותה מפעילה ספקטרום רחב של תכניות, היוצרות רצף שירותים טיפולי-שיקומי ובכך מקלה על מקבלי השירותים, לנוע בין המסגרות השונות, בהתאם לצרכיהם המשתנים.

 

תעסוקה

העמותה מפעילה ספקטרום רחב של תכניות, היוצרות רצף שירותים טיפולי-שיקומי ובכך מקלה על מקבלי השירותים, לנוע בין המסגרות השונות, בהתאם לצרכיהם המשתנים.
 

מניעת אלימות במשפחההעמותה מפעילה ספקטרום רחב של תכניות, היוצרות רצף שירותים טיפולי-שיקומי ובכך מקלה על מקבלי השירותים, לנוע בין המסגרות השונות, בהתאם לצרכיהם המשתנים.