top of page

דרי רחוב

פרויקט דרי רחוב מיועד לתושבי באר שבע והסביבה בגילאי 18-65 המוגדרים כדרי רחוב כתוצאה מקשיי תפקוד ברמות שונות, מצבי משבר קיצוניים, ניכור ממשפחה וסביבה, בעיות כלכליות קשות והתמכרויות. כתוצאה ממצבים אלו המאפיין העיקרי של אוכלוסייה זו הינו מעבר פיזי למגורים ברחוב לתקופות ארוכות.
 

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title

 דרי רחוב

פרויקט דרי רחוב מיועד לתושבי באר שבע והסביבה בגילאי 18-65 המוגדרים כדרי רחוב כתוצאה מקשיי תפקוד ברמות שונות, מצבי משבר קיצוניים, ניכור ממשפחה וסביבה, בעיות כלכליות קשות והתמכרויות. כתוצאה ממצבים אלו המאפיין העיקרי של אוכלוסייה זו  הינו מעבר פיזי למגורים ברחוב לתקופות ארוכות.


מטרות הפרויקט הן הצלת חיים ומניעת מוות ברחוב, מתן תנאי חיים הומאניים, שיקום אישי-משפחתי -חברתי ומיצוי זכויות סוציאליות.

המרכז מעניק טיפול ראשוני ומילוי צרכים בסיסיים של דרי הרחוב, שיקום על בסיס תכניות אישי, הקניית מיומנויות וכישורים בסיסיים לחיים ולתפקוד חברתי ותעסוקתי, סיוע במציאת מקום עבודה ו/או מסגרת המשך שיקומית. העדר קורת גג, היסטוריה של אי יציבות במגורים וניידות, העדר תעודות מזהות, העדר מיומנויות תעסוקתיות ומקורות הכנסה קבועים הגורמים לעיתים לעוני מרוד. כמו כן היסטוריה של משברים אישיים ומשפחתיים, התמכרות לאלכוהול, סמים ועבריינות, חולי גוף ו/או נפש או הפרעות אישיות מאפיינים את דרי הרחוב. עיריית באר שבע, משרד הרווחה, משרד השיכון שותפים לפרויקט עם יחדיו באר שבע והדרום.
 

מרכיבי התוכנית
איתור וסיור: סיוע ראשוני, הגנה פיזית, סיפוק מידע. הסיורים מתבצעים ע''י איש צוות  בליווי פיקוח עירוני ונערכים בשעות הערב בשכונות אשר ידועות כמקומות בהם שוהים דרי רחוב ובכתובות שהתקבלו מהמוקד העירוני .
 
חילוץ והגנה: שלב זה נועד להוציא את דר רחוב ממצב של סיכון למצב של הימנעות משהייה ברחוב. חילוץ נעשה אך ורק בהסכמת דר רחוב לפינוי.
 
טיפול ושיקום:
בניית תכנית אישית הכוללת טיפול ראשוני ומילוי צרכים בסיסיים של דרי הרחוב כגון: קורת גג,  ארוחות, מיטה וכלכלה מלאה. הקניית מיומנויות וכישורי חיים במטרה לאפשר למטופל קיום חיים עצמאיים בקהילה. התוכנית פועלת בשיתוף פעולה עם המרכזים המטפלים בנפגעי אלכוהול  וסמים.
 
מיצוי זכויות: מול מוסדות ממשלתיים, בנקים ובתי משפט.
 
תעסוקה: תמיכה וליווי בשוק העבודה.
 
סיוע בשכר דירה: תעודת זכאות לדר רחוב וסיוע כספי מוגבר להשכרת דירת מגורים במשך 4 שנים.


מרכז טיפולי הפועל 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה וקולט אנשים המוגדרים כדרי רחוב. לכל דייר מותאמת תכנית טיפולית - שיקומית אישית בהתאם לצרכיו. התוכנית פועלת בשיתוף פעולה עם המרכזים המטפלים בנפגעי אלכוהול וסמים בהתאם לצורך. בבית נתן פועלת יחידת נשים. התייחסות לנשים דרות רחוב מחייבת גישות נוספות שונות מגברים. הפרויקט  החל ביוני 2007 כפרויקט ניסיוני המעניק קורת גג לדרי רחוב והמספק מענים בסיסיים הכוללים ארוחה, החלפת בגדים, היגיינה וליווי אישי  על ידי עובדת סוציאלית.

פרטי התקשרות
טלפון: 08-6208020
מייל: remizr@yachdav.org.il

bottom of page