top of page

דיור (הוסטל) ומסלול התנדבותי בצה"ל לצעירים/ות בעלי/ות מוגבלות

התכנית מכילה מרכיבים טיפוליים שונים ובמרכזה שילוב בהתנדבות במשך שעות היום בבסיסי צה"ל בבאר שבע ובאילת, ומגורים משותפים של המשתתפים בדיור בקהילה. 

דיור (הוסטל) ומסלול התנדבותי בצה"ל לצעירים/ות בעלי/ות מוגבלות

עמותת יחדיו זכתה במכרז להפעלת תכניות מקיפות לצעירים וצעירות, עם מוגבלות שכלית התפתחותית עם אוטיזם או עם אינטליגנציה גבולית, החל מסיום הלימודים התיכוניים ועד גיל 85 שנים, בעלי פטור משירות צבאי, המסוגלים להשתלב עם תמיכות מוגבלות בהתנסות תעסוקתית בצה"ל ובדיור בקהילה (הוסטל). התכנית מכילה מרכיבים טיפוליים שונים ובמרכזה שילוב בהתנדבות במשך שעות היום בבסיסי צה"ל בבאר שבע ובאילת, ומגורים משותפים של המשתתפים בדיור בקהילה. עמותת יחדיו אחראית על הקשר מול בסיסי צה"ל ושילוב מקבלי השירות בהתנדבות בצה"ל באופן המותאם ליכולות ולצרכים של מקבלי השירות.

התכניות מתאפיינות בהכשרת המשתתפים לחיים עצמאיים ולהרגלי עבודה, כך שלאחר תום התוכנית יוכל המשתתף לעבור למערך דיור בקהילה ולתעסוקה המתאימה לו ביותר.

עמותת יחדיו מפעילה 13 שנה מערך דיור לבעלי קשיי תפקוד והסתגלות, מערך הדיור  בבאר שבע, בו צוות מיומן והדיירים בו נעים על קשת השיקום (ישנם גם דיירים עם אוטיזם ומגבלה שכלית התפתחותית), המטרה היא לאפשר למטופלים בפרויקט זה להשתלב בסוף שירותם הצבאי, במערך הדיור ולהמשיך להתפתח ולהתקדם לקראת חיים עצמאיים בקהילה.

 

פרטי התקשרות
אילת
טלפקס: 08-6315845
מייל: meirel@yachdav.org.il

באר שבע
טלפון: 08-6208021
מייל: hilas@yachdav.org.il

 

bottom of page