top of page

הכשרות ימי עיון וקורסים

צוות הקתדרה עסוק בפיתוח ובייזום הכשרות וקורסים ייעודיים בהלימה לצרכים כפי שמוגדרים על ידיד מזמין השירות. כמו כן, פיתוח ידע חדש ורלוונטי.

להרצאות בנושא קתדרה וקהילה לחץ כאן

הכשרת עובדות סוציאליות בעמותת יחדיו- בנושא-  טיפול דיאלקטי התנהגותי-DBT  Dialectical behavior therapy 

הכשרת עובדות סוציאליות בעמותת יחדיו- בנושא NVR- (nonviolent resistance) גישת ההתנגדות הלא אלימה של פרופסור חיים עומר

קורס הכשרת מטפלים בשיטת טיפול EMDR שלב א (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – 

קורס הכשרת מטפלים בשיטת טיפול EMDR שלב ב (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – 

ילד ונוער במצבי סיכון ומצוקה

 הכשרת צוותי תוכנית "רואים אותך- איתור בני נוער במסגרת עבודת רחוב עם מתבגרים- מאפיינים ודרכי עבודה 

 התמודדות ומניעת אובדנות בעבודה עם מתבגרים- מועצה אזורית רמת נגב 

 מסגרות יחדיו במהלך סגרי קורונה - שימוש במרחבים ווירטואליים בטיפול  

 מרכז חירום אקסטרני ואינטרני- סכסוכי הורים בעצימות גבוהה 

 עמותת שלומית- הכשרה לבני ובנות שירות 

אלימות כלפי נשים 

מפגשי שאלה בחשכה- חברת כיוונים -מפגש זום (בלי לפתוח וידאו כדי לשמור על הפרטיות - רק המנחה נשארת גלויה) ובו ניתן להתלבט, לשאול ולהתייעץ על מקרה/דילמה ספציפית שמטרידה אותך בנוגע לאישה בסביבתך שחווה אלימות.

מקלט לנשים נפגעות אלימות וילדיהן- הכשרה לצוות המקלט

מרכז שחר- מרכז לטיפול בילדים נפגעי אלימות מינית- הכשרה בנושא התנהגות מינית לא מותאמת

ינקות וגיל רך

הכשרת צוות מקצועי מרכז לגיל הרך קריית מלאכי - המרכז הינו לילדים בגילאי לידה עד 8 ובני משפחותיהם, אנשי מקצוע וצוותים חינוכיים בקריית מלאכי וישובי הסביבה.

תחום מוגבלויות- טיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית 

יום אריינטציה- עבודה קבוצתיתי ועבודה טיפולית במרחב בלתי פורמלי

תחום תעסוקה ומשפחות חיות בעוני

נושמים חיילם - הכשרה לצוותים ארציים- מלווים ורכזים ארצי

נושמים לרווחה- הכשרת צוות ארצי- מדריכות ומנהלות צוותים

נושמים לרווחה- הכשרת צוות דרום ומרכז- עבודה קבוצתית

נושמים לרווחה- הכשרת מחוז ירושלים לעובדי תוכניות הסיכון

הכשרה לעובדות משפחה- עיריית אופקים

הכשרות למנהלים

 NVR- (nonviolent resistance) גישת ההתנגדות הלא אלימה של פרופסור חיים עומר

bottom of page