top of page

הרצאות - אלימות מינית

בשנים האחרונות,מטופל נושא הפגיעה המינית בנפגעות או בנפגעים בצורה מקצועית וניתנת לכך חשיבות עליונה בחברה בה אנו חיים. יש מספר רחב של נושאים משמעותיים ורלוונטיים להתמודדות בתחום האלימות ובמיוחד בנושא אלימות מינית

רשימת הרצאות:

  • מבוא לפגיעות מיניות טראומה, פוסט טראומה: ייחודה של טראומה מינית והשלכותיה 

  • פגיעה מינית כבעיה חברתית

  • דינמיקת הסוד ואלמנט ההכחשה

  • הבנת התנהגויות מיניות של ילדים איתור סימני מצוקה אצל ילדים.

  • אלימות כלפי נשים- סוגים, היקף התופעה, דרכי טיפול ומענים

  • טרואמה מינית מורכבת/דיסוציאציה 


לפרטים נוספים והזמנות:
מאיה הנדלמן קרמר

טלפון: 052-6769968
מייל: mayah@yachdav.org.il

bottom of page