top of page

הרצאות - הערכה ומדידה

הערכה ומדידה בארגונים הם כלים לבקרה ניהולית ולניהול תוצאתי ביחס לפרוייקטים וארגונים. בשנים האחרונות תחום ההערכה תופס תאוצה לאור תהליכים שהתרחשו במגזר העסקי ומשפיעים כיום על המגזר הציבורי והחברתי.

רשימת הרצאות:

  • מודלים אינטגרטיבים של הערכה והתערבות

  • מודלים חדשניים ועדכניים של הערכה והבניית התערבויות טיפוליות רלוונטיות ומותאמות.


לפרטים נוספים והזמנות:
מאיה הנדלמן קרמר

טלפון: 052-6769968
מייל: mayah@yachdav.org.il

bottom of page