top of page

הרצאות - ילד ומשפחה

הכשרה מותאמת למסגרות העמותה החל ממסגרות יום ועד מסגרות  וטיפול מוסדי 24/7. מטרת ההכשרה לסייע לתפקוד מיטבי של מסגרות יחדיו במטרה לפתח חוסן בקרב עבודת הצוותים הטיפוליים ותומכי הטיפול. וכן להעניק השתלמויות מיוחדות המותאמות לאנשי מקצוע בקשרי עבודה עם ילדים והוריהם. 

רשימת הרצאות:

 • עבודה דרך קשר – מה זה הטכנולוגיה הזאת?

 •  מי הם הילדים/נערים שבטיפולינו? ומה הם צריכים מאיתנו

 • קשר הורה ילד- טיפול דיאדי, התמחות בגיל הרך.

 • התערבויות טיפוליות משפחתיות קצרות וארוכות טווח.

 • ילד קשה או ילד שקשה לו

 • סכסוכי הורים בעצימות גבוהה, כישלון קשר

 • מודלים אינטגרטיבים של טיפול בהורות

 • טיפול במשחק

 • התיאוריה המעגלית של ווכטל (שערי כניסה)

 • סדירות, רציפות ועקביות – חשיבות סדר היום במסגרות וכיצד עבודת הצוות תומכת ביצירת רצף וחוויית מוגנות.

 • NVR- גישת ההתנגדות הלא אלימה הסמכות החדשה- חיים עומר

 • הטיפול במרחב החיים/ טיפול מוסדי


לפרטים נוספים והזמנות:
מאיה הנדלמן קרמר

טלפון: 052-6769968
מייל: mayah@yachdav.org.il

bottom of page