top of page

הרצאות - כללי

הסבר 

רשימת הרצאות:

  • מודלים של התערבות במצבי משבר

  • פגיעות ראשוניות טראומה והשפעתן על אופן היחסים והקשר "בכאן ועכשיו"

  • התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר

  • עבודה קבוצתית - תפקיד המנחה, בניית קבוצה, תהליכים התפתחותיים ותפקידים


לפרטים נוספים והזמנות:
מאיה הנדלמן קרמר

טלפון: 052-6769968
מייל: mayah@yachdav.org.il

bottom of page