top of page

הרצאות - נוער

עבודה טיפולית עם בני נוער יכולה להיות מאתגרת ומצריכה הבנה ייחודית ויכולת ליצרת קשר משמעותי ועבודה דרכו.  המתבגרים מתמודדים עם אתגרים ושינויים מואצים בתחום הפיזי, הרגשי, הקוגניטיבי וכן חברתי-סביבתי.  

רשימת הרצאות:

  • הבנת עומק בתחום הטיפול במתבגרים כולל מתבגרים במצבי קצה וסיכון.

  • טיפול תואם שלבים התפתחותיים ילדים ומתבגרים.

  • עבודה סוציאלית מגדרית אקטיבסטית עם נערות

  • גישות ישימות מקדמות שינוי התנהגותי CBT/DBT/ ACT 

  • אובדנות בעבודה עם בני נוער- סוגיות מרכזיות להתמודדות.

  • "עשה ואל תעשה" – בלבול ומוגנות, "פתיינות" , מיניות. איך נשמור על עצמנו ועל הנערים/ילדים שבטיפולנו.


לפרטים נוספים והזמנות:
מאיה הנדלמן קרמר

טלפון: 052-6769968
מייל: mayah@yachdav.org.il

bottom of page