top of page

הרצאות - ניהול ועבודת צוות

להציע דרכים לקידום עבודת הצוות במסגרות יחדיו וזאת כאמצעי להשגת יעדי הארגון ,המסגרת בדגש על כך שאנו עובדים בשירות המטופלים

רשימת הרצאות:

 • עבודת צוות , גיבוש צוות.

 • ליווי מנהלים בדגש על הפן האירגוני.

 • ניהול, מנהיגות זיהוי סגנון ניהולי 

 • סגנונות תקשורת בקרב אנשי צוות.

 • "לא נשארים לבד ולא משאירים לבד" חשיבות עבודת הצוות, היכולת להישען, לשתף ולהיעזר.

 • יחסים וקשרים: מיומנויות שיחה ותקשורת ראשוניים(הקשבה פעילה/אמפתיה/שיקוף)

 • סגנונות תקשורת בקרב אנשי צוות

 • התערבויות אירגוניות בתוך המסגרות תוך שימת דגש לעבודת הפרט והקבוצה

 • הדרכת אנשי מקצוע במסגרות העמותה ובניית חזון טיפולי

 • ליווי והדרכת צוותים תוך שימת דגש על העובד כפרט וכחלק ממכלול

 • תפיסת עבודה אינטגרטיבית ומערכתית, מולטידיספלינארית.

 • ניהול, מנהיגות זיהוי סגנון ניהולי 

 • מודל הצגת מקרה ולמידה דרכו בעבודת הצוות


לפרטים נוספים והזמנות:
מאיה הנדלמן קרמר

טלפון: 052-6769968
מייל: mayah@yachdav.org.il

bottom of page