top of page

הרצאות הקתדרה

תהליכי ההכשרה הינם מערכתיים ואינטגרטיביים ומתבצעים במקביל לכל התפקידים במסגרת הנהלה, צוותים חינוכיים בכל מדרג התפקידים-רכזים, אם בית, בני שרות, עובדים סוציאליים, מורות, מטפלות, קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק וכד'
ההטמעה מתאפשרת בעבודה מקבילה עם כל הדרגים, בהובלת המנהל ובשותפות עימו זאת באמצעות קבוצת הדרכה בהתאם לצרכי המסגרת ובהתאמה למסגרת.

נוער

עבודה טיפולית עם בני נוער יכולה להיות מאתגרת ומצריכה הבנה ייחודית ויכולת ליצרת קשר משמעותי ועבודה דרכו.  המתבגרים מתמודדים עם אתגרים ושינויים מואצים בתחום הפיזי, הרגשי, הקוגניטיבי וכן חברתי-סביבתי.  

Teammates

ילד ומשפחה

הכשרה מותאמת למסגרות העמותה החל ממסגרות יום ועד מסגרות  וטיפול מוסדי 24/7. מטרת ההכשרה לסייע לתפקוד מיטבי של מסגרות יחדיו במטרה לפתח חוסן בקרב עבודת הצוותים הטיפוליים ותומכי הטיפול. וכן להעניק השתלמויות מיוחדות המותאמות לאנשי מקצוע בקשרי עבודה עם ילדים והוריהם. 

School Hallway

אלימות כלפי נשים 

בשנים האחרונות,מטופל נושא הפגיעה המינית בנפגעות או בנפגעים בצורה מקצועית וניתנת לכך חשיבות עליונה בחברה בה אנו חיים. יש מספר רחב של נושאים משמעותיים ורלוונטיים להתמודדות בתחום האלימות ובמיוחד בנושא אלימות מינית

התמכרויות

Teammates
School Hallway

ניהול ועבודת צוות

להציע דרכים לקידום עבודת הצוות במסגרות יחדיו וזאת כאמצעי להשגת יעדי הארגון, המסגרת בדגש על כך שאנו עובדים בשירות המטופלים

הערכה ומדידה

הערכה ומדידה בארגונים הם כלים לבקרה ניהולית ולניהול תוצאתי ביחס לפרויקטים וארגונים. בשנים האחרונות תחום ההערכה תופס תאוצה לאור תהליכים שהתרחשו במגזר העסקי ומשפיעים כיום על המגזר הציבורי והחברתי.

Teammates
School Hallway

כללי

תעסוקה ופיתוח קריירה

שימוש בידע עדכני, כלים מתקדמים תוך פיתוח מודלים חדשניים

Teammates
bottom of page