top of page

הרצאות - תעסוקה ופיתוח קריירה

שימוש בידע עדכני, כלים מתקדמים תוך פיתוח מודלים חדשניים

רשימת הרצאות:

  • בניית מודל עבודה בתהליך ליווי תעסוקתי -לצוותים מקצועיים

  • מיומנויות עולם העבודה  החדש

  • סדנאות למראיינים- עבור מנהלים שלא מתחום משאבי האנוש

  • שפת גוף ורושם ראשוני


לפרטים נוספים והזמנות:
מאיה הנדלמן קרמר

טלפון: 052-6769968
מייל: mayah@yachdav.org.il

bottom of page