חג חנוכה שמח ממערך דיור - 2015
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 


מערך דיור באר שבע חגג

הדלקת נר ראשון של חנוכה

בביתם המשופץ.

היתה אווירה שוס! חג חנוכה

שמח ממערך הדיור!