חלופת מעצר - "שיטה"
 

  ובחג שבועות תעשה לך חג מתן תורה וטנא ירוק.
בחג השבועות המסמן התחלות חדשות אנחנו מאחלים
לכולנו יחדיו חג בסימן צמיחה ופריחה
המלווים בהתחדשות, יצירה והשראה.
לרגל החג, הנהלת העמותה החליטה להקדים למחר
(06.06.2019) את תשלום השכר לרווחת העובדים.
חג שבועות שמח, הנהלת עמותת יחדיו.


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

סעיף 10 א'  לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) תשל"א- 1971 קובע כי: " לא

יוחלט על מעצרו של קטין אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעתה

בחירותו פחותה, והמעצר יהיה לפרק הזמן הקצר ביותר הנדרש לשם השגת

המטרה כאמור; בקבלת החלטה על מעצרו של קטין יובאו בחשבון גילו

והשפעת המעצר על שלומו הגופניוהנפשי ועל התפתחות  ."

עמותת יחדיו מפעילה את חלופת המעצר "שיטה" הנותנת מענה לבני נוער (גילאי 14-18)  הנמצאים במהלכו של  ההליך השיפוטי

והוצא נגדם צו מעצר עד תום ההליכים. הנערים מגיעים לחלופת "שיטה" לתקופה קצרה של 3 חודשים שבסיומה, מוגש תסקיר אודות

תפקודו/ה של הנער/ה לשירותי המבחן לנוער. התסקיר מועבר לבית המשפט ובאמצעותו מחפשים לנער מסגרת טיפולית ארוכת טווח.

בני הנוער המגיעים לחלופה מצויים במצוקה קשה עקב היסטוריית חיים בעייתית ומורכבת כשהיעדרותה של התמיכה והליווי המשפחתי

בולט בחייהם של הנערים.

החלופה פועלתבמודל כוללני במסגרתו כלל הטיפול המוענק לנערים מתבצע בתוך כפר רוח מדבר. הטיפול הנו רב מימדי ומתקיים

באמצעות צוות רבמקצועי המעניק לנערים טיפול פרטני וקבוצתי. הטיפול כולל אספקטים פסיכו-סוציאליים, התנהגותיים, חברתיים,

חינוכיים והעשרתיים.
 
הטיפול מתנהל בתוך מסגרת חמה ומכילה ועם זאת במסגרת גבולות מאוד ברורים ומחייבים. הנערים מתנהלים בתוך סדר יום מובנה,

הכולל מערכת נהלים מקצועית שנועדה להביא את הנערים לרמת ארגון מיטבית לקראת בניית תוכנית טיפול ארוכת טווח במסגרת

המשך. 


    מטרות החלופה
  • הענקת מסגרת מפקחת ותומכת, שתמתן את פוטנציאל המסוכנות של הנער ותמנע את חזרתו למעצר.
  • איסוף נתונים על הקטין, לצורך הערכה וגיבוש המלצות להמשך.
  • ליווי ותמיכה בהליך המשפטי, תוף שיתוף פעולה ותיאום עם שירות המבחן.
  • מתן מענה טיפולי כוללני לנער בתקופת שהותו בחלופה.
  • מתן מענה חינוכי המותאם ליכולת הנער.

המסגרת פועלת 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, כמעון המעניק מגורים באופי ביתי ותוכניות טיפול, שיקום וחינוך. הנערים משתלבים

בפעילות לימודיתבעוגן הקהילתי ובשעות אחר הצהרים מתקיימים חוגי העשרה והדרכה חינוכית חברתית. הנערים אחראים על אחזקת

הבית באופן שוטף.

הצוות שמלווה את הפרויקט מורכב מ
מנהל, רכזת בית, עובדת סוציאלית, אם בית, מדריכים חינוכיים טיפוליים, מורים ופסיכיאטרית.


הפרויקט נמצא תחת פיקוח של משרד הרווחה - אגף חסות הנוער ומופעל ע"י עמותת יחדיו. 
פרטי התקשרות:

טלפון: 08-6508005

מייל: ruthid@yachdav.org.il