יום הכשרה והעשרה לצוות הבתים החמים מהמגזר הבדואי
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

ממשיכות להעשיר את הצוות של הנשים הערביות בעמותת יחדיו בכל הסוגיות והנושאים המורכבים המתמודדות אתן הנשים והנערות בחברה הערבית. תודה רבה לך סארה על ההרצאה המשמעותית שהרצית בפני הצוות של בתים חמים ערביים בנושא " פגיעות מיניות בקרב נשים, נערות וקטינים בחברה הערבית" .