יום הכשרה לצוות הבתים החמים 3.5.15
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

יום הכשרה מרוכז לכלל עובדות הבתים החמים התקיים השבוע בעמותת יחדיו.
את היום העבירו רכזות הבתים החמים, העובדות הסוציאליות ועדי לברון, מנהלת בתים חמים לנערות.
בחלקה הראשון של ההכשרה הועברו הרצאות בנושאיי עבודה טיפולית עם מתבגרים במרחב בלתי פורמלי, מעמד האישה
בחברה הערבית ואקלים עבודת צוות מיטבי ופורה.

בחלקה השני הצוות חולק לשלוש קבוצות, כל קבוצה דנה בתאור מקרה אשר הדגים בתוכו דילמות בעבודת צוות,
בגבולות בעבודה עם נערות וכד'. לאחר מכן התכנסו למליאה וכל קבוצה הציגה את מסקנותיה. לחלק האחרון של
ההכשרה הצטרף מנכ"ל העמותה שסיכם את ההכשרה וברך את צוות הבתים החמים. חוברת הדרכה הכוללת מאמרים
בנושאיי ההרצאה נמסרה לכל בית חם בסוף היום.