יום עיון "ממשב לצמיחה" - 18.12.16
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

צמיחה. ממשבר - ההקשבה. ההצצה. התהליך. הדמעות. הלהרגיש. החושים. התובנות. יום העיון.