top of page

ילדים ונוער במצבי סיכון ומצוקה

ילדים ובני נוער הם העתיד של החברה שלנו,  השנים בהם הם גדלים ומתפתחים יעצבו את אישיותם הבוגרת.

עמותת יחדיו כעמותה המעניקה שירות לילדים ובני נוער במצבי סיכון ומצוקה, פועלת למען איתור, טיפול תמיכה וליווי לילדים, לבני הנוער ולמשפחותיהם.

במסגרת תחום זה העמותה מפעילה מסגרות 24/7 ומסגרות יומיות טיפוליות בקהילה.  המרכזים עובדים על פי  מודל המעניק רצף טיפולי כוללני, תמיכה והגנה, תגבור, ליווי, הדרכה, ומוביליות חברתית תוך שילוב בני הנוער בקהילה.

מושם דגש על שיפור תפקודם האישי, המשפחתי,  החברתי והלימודי במטרה לסייע בגיבוש חוסן נפשי ולקיחת אחריות על חייהם.  

כפר ה"עוגן הקהילתי", בית הילה- מקלט חירום לנערות במצבי סיכון, פנימיית בית מזור, משפחתון דימונה, מרכזים לגיל הרך בקריית מלאכי, ירוחם ומצפה רמון, מעון יום שיקומי לילדים עם מוגבלות, מרכז חירום לילד ונוער, בתים חמים לנערות במצבי סיכון ומצוקה ועוד.

Chalkboard Drawings

  מסגרות טיפוליות בקהילה

מסגרות הטיפול בקהילה מעניקות טיפול נפשי במגוון רחב של טיפולים נפשיים כמו ייעוץ של רופא פסיכיאטר, טיפול פסיכותרפי (שיחות עם איש מקצוע ), הפנייה לסל שיקום, הדרכה לבני משפחה של מקבל השירות עם קושי נפשי ועוד.

המטפלים במסגרות הטיפוליות בקהילה הינם בעלי ידע במגוון תחומים, אשר עברו תהליכי הכשרה לטיפול במגוון רחב של שיטות

Rollerblades

מסגרות יומיות טיפוליות בקהילה

מסגרות יומיות בתוך הקהילה מציעות מגוון של שירותים  ופעילויות רחבות  בסביבתם הטבעית של מקבלי השירות כמענה משלים כשהדגש הינו על מתן פיתרון והתמודדות עם בעיות בתוך הקהילה של מקבל השירות.

Chalkboard Drawings

מסגרות לגיל הרך

מרכז לגיל הרך הינו שירות אוניברסלי לילדים מגיל לידה עד גיל 6 שנים ולהוריהם. המרכז מספק שירותים במגוון תחומים- פנאי וקהילה, העשרת הורים, התפתחות הילד (טיפולים פרא-רפואיים), טיפולים רגשיים,  העשרות צוותים חינוכיים ופיתוח תכניות קהילתיות ייעודיות לגיל הרך.

Boys at School

מסגרות חירום

העמותה מפעילה ספקטרום רחב של תכניות, היוצרות רצף שירותים טיפולי-שיקומי ובכך מקלה על מקבלי השירותים, לנוע בין המסגרות השונות, בהתאם לצרכיהם המשתנים.

Rollerblades

מסגרות 24 שעות

השמת ילדים ובני נוער במסגרות חוץ ביתיות נשענת על העיקרון כי כל עוד ניתן לתת מענים במסגרת הקהילה תמנע השמת הילדים במסגרות חוץ ביתיות. אולם, יש מצבים בהם הוצאת ילד מביתו לפרק זמן קצר או ארוך, היא בלתי נמנעת והיא האפשרות המתאימה ביותר לצרכיו.

bottom of page