top of page

יעוץ והדרכה

צוות הקתדרה מעניק שירותי הדרכה ליווי וייעוץ למסגרות יחדיו ולמסגרות נוספות בקהילה

ילד ונוער במצבי סיכון ומצוקה

הדרכת צוות משפחתון דימונה ובית מזור ואור שלום -המשפחתונים מציעים בית חם לילדים שאין ביכולתם של ההורים לגדלם.

הדרכת צוות משפחתון דימונה ובית מזור ואור שלום -המשפחתונים מציעים בית חם לילדים שאין ביכולתם של ההורים לגדלם.

הדרכת צוות- עובדות סוציאליות מקלט חסוי לנערות- בית הילה נועד לספק לנערות המצויות במצבי סיכון גבוהה בית בטוח ומגן שיביא את הנערות בסיום תהליך האבחון והטיפול להשתלבות טובה בכל מסגרת שתהלום את צרכיה 

הדרכת צוות- עובדות סוציאליות ורכזות מרכז חירום אקסטרני ואינטרני - מרכז החירום יחדיו באר-שבע הינו מרכז לילדים בסיכון בגילאי 3-14 אשר הוצאו מביתם בצו בית משפט על רקע התעללות, אלימות והזנחה מתמשכת.

משרד העבודה והשירותים החברתיים בה"ס מרכזי דימול - הדרכת מחוז דרום תחום נוצ"צ- בתים חמים לנערות במצבי סיכון ומצוקה ומרכזים טיפוליים לבני נוער
 

אלימות כלפי נשים 

הדרכת צוות בשבילך -  "בשבילך" הינה חלק מהתכנית הבין משרדית לטיפול ומאבק בזנות שמטרתה מיגור הזנות בישראל.

הדרכת צוות מקלט לנשים נפגעות אלימות וילדיהן

ינקות וגיל רך

הדרכת צוות מקצועי מרכז לגיל הרך קריית מלאכי - המרכז הינו לילדים בגילאי לידה עד 8 ובני משפחותיהם, אנשי מקצוע וצוותים חינוכיים בקריית מלאכי וישובי הסביבה.

הדרכת צוות- מיזם ינקות

תחום מוגבלויות- טיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית 

הדרכה של צוותים מובילים במערך דיור יחדיו ובמרכזי תעסוקה

תחום תעסוקה ומשפחות חיות בעוני

מתן מענה תומך טיפול - תכנית פנימה- תכנית המיועדת למשפחות בהן יש הזנחה חמורה של הילדים, ומטרתה מניעת הוצאתם למסגרת חוץ ביתית על ידי מתן אלטרנטיבה טיפולית מקיפה למשפחה בביתה ובקהילה בה היא חיה.
 

ייעוץ והכוונת תעסוקתית- מתן שירותי ייעוץ לבחירת מקצוע על ידיד יועצת קריירה מוסמכת.

תחום התמכרויות

הדרכת צוות כפר רוח מדבר -  קהילה שיקומית למכורים המעניקה טיפול ושיקום כולל ומקיף לנגמלים מסמים ואלכוהול מכל חלקי הארץ, בוגרים וצעירים, בתנאי פנימייה, בהתאם לגישת הקהילה הטיפולית וברוח 12 הצעדים.

משרד העבודה והשירותים החברתיים בה"ס מרכזי דימול - הדרכת מחוז דרום תחום התמכרויות - קבוצת הדרכה לעובדי נוער/מדריכים ועובדות סוציאליות
 

כללי

הדרכה קבוצתית רכזות איזוריות- ביטוח לאומי

עיריית אופקים- האגף לשירותים חברתיים- הדרכה עו"ס נוצ"צ והדרכה במסגרת נתיבים להורות

הדרכה למנהלים בכירים- מטה יחדיו

bottom of page