ל"ג בעומר בית חם ניצן
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

נערות הבתים החמים החלו השבוע בחגיגות לג בעומר.
בבית החם בניצן ניצלנו את הקירבה לחוף ניצנים והנערות בילו שם אחהצ נחמד על החוף.


https://www.facebook.com/hashtag/בתיםחמים?source=feed_text&story_id=1721623454757937