top of page

מאור - מרכז טיפולי לקטינים שנפגעו מינית

מאור- מרכז טיפולי לילדים ובני נוער נפגעי תקיפה מינית

2
1
3

מאור - מרכז טיפולי לקטינים שנפגעו מינית

מאור הינו מרכז טיפולי רגיש טראומה מינית לילדים ובני נוער בגילאי 0 עד 18 שעברו פגיעה מינית.
המרכז מספק מענה לשבע עשרה רשויות מקומיות ואזוריות באזור הדרום. פעילותו החלה בשנת 2008 במסגרת קרן רש"י והקרן לילדים בסיכון של ביטוח לאומי.
מטרת הטיפול בילדים ובני הנוער שנפגעו מינית הינה עיבוד הטראומה המינית, הפחתת סימפטומים טראומטיים במישורי החיים השונים - התנהגותיים, פיזיים, רגשיים ונפשיים והגברת היכולת להשתלב במסגרות החיים הרגילות של הנפגע.ת.
צוות המרכז כולל נשות צוות מומחיות לטיפול בטראומה מינית הממשיכות בתהליך הלמידה וההתמקצעות במהלך העבודה השוטפת. שיטות הטיפול הנהוגות הינן מהמתקדמות בעולם לטיפול בטראומה מינית (לדוגמא SE, EMDR, SEE FAR CBT).
בנוסף מתקיימות פעילויות חינוכיות מגוונות לצורך העלאת מודעות לנושא, כגון: ימי עיון, הרצאות וייעוץ לאנשי המקצוע מהפרופסיות השונות באזור.

בינואר 2021 הוקמה יחידת "קשת" במרכז האמונה על טיפול בילדים בעלי התנהגות מינית לא מותאמת/פוגענית.
המרכז נמצא בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

פרטי התקשרות
כתובת: הגליל 4 , קריית מלאכי
טלפון: 08-9302638
מייל:  maor4me@yachdav.org.il

bottom of page