top of page

 תחום מוגבלויות

מסגרות פנאי: מסגרת הארכת יום לילדים עם מגבלה שכלית התפתחותית, מסגרת פנאי עבור בוגרים, מעון יום שיקומי לפעוטות בגילאי 0-3

 

מסגרות דיור: המספקות רצף מענים טיפוליים ושיקומיים, עבור בוגרים עם מוגבלות. המסגרות פועלות 365 יום בשנה ומהוות עבור הדיירים בית בקהילה.

 

מסגרות תעסוקה: מספקות את כל הרצף השיקומי/טיפולי/תעסוקתי:  יחידה סיעודית, טיפולית, מפעל מוגן, מפעלי המח"ר, תוכנית ענ"ן, השמה בשוק החופשי, מועדון תעסוקתי ומקנים הרגלי עבודה דרך עבודה במפעל  מוגן, הדרכות, הכשרות והשמה בשוק העבודה החופשי.

 

Chalkboard Drawings

מעונות יום שיקומייםמעונות שיקומיים לפעוטות בעלי צרכים מיוחדים המתגוררים באזור קריית מלאכי וירוחם. המעון מספק סביבה חינוכית-טיפולית מיטיבה לפעוטות הזקוקים לכך, תוך מתן מענה ולווי להוריהם.

Boys at School

מסגרות דיור

מסגרות המספקות רצף מענים טיפוליים ושיקומיים, עבור בוגרים עם מוגבלות. המסגרות פועלות 365 יום בשנה ומהוות עבור הדיירים בית בקהילה.
 

Rollerblades

מסגרות תעסוקה

מספקות את כל הרצף השיקומי/טיפולי/תעסוקתי: יחידה סיעודית, טיפולית, מפעל מוגן, מפעלי המח"ר, תוכנית ענ"ן, השמה בשוק החופשי, מועדון תעסוקתי ומקנים הרגלי עבודה דרך עבודה במפעל  מוגן, הדרכות, הכשרות והשמה בשוק העבודה החופשי.
 

Rollerblades

מסגרות פנאי

מסגרת הארכת יום לילדים עם מגבלה שכלית התפתחותית, מסגרת פנאי עבור בוגרים, מעון יום שיקומי לפעוטות בגילאי 0-3
 

bottom of page