מוסד לטיפול בגברים מכים בסכנת סגירה
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

דירת השל"ב (שהייה למורחקי בית) לגברים לגברים המורחקים מביתם בהליך הפלילי והאזרחי - פרוייקט דיאלוג בחשכה - של עמותת יחדיו עומדת להסגר.
כמה אירוני שביום המודעות למאבק באלימות נגד נשים, עתיד המרכז לוט בערפל.

"יש לנו 16 עובדים שנותנים מענה מאוד ייחודי לגברים המטופלים, שמגיעים אלינו אחרי מעצר ומעורבות באירועי אלימות קשים. אנחנו אחד משני מרכזים כאלה בישראל - ואם המקום ייסגר, לא יהיה מענה לטיפול באותם גברים שזקוקים לטיפול מאוד אינטנסיבי"

...