top of page

מועדון מתבגרים-עוגן קהילתי

מסגרת חינוכית- טיפולית משלימה, הפועלת לאחר שעות הלימודים. במועדון מופעלות שתי קבוצות גיל שונות (כיתות ו'-ז' וכיתות ח'-ט') בהן מקבלים בני הנוער טיפול אישי וקבוצתי.

IMG-20210126-WA0019
IMG-20210208-WA0141
IMG-20210127-WA0015
IMG-20210113-WA0038
IMG-20210113-WA0029
IMG-20210113-WA0028

מועדון מתבגרים - כפר העוגן הקהילתי

 

המועדון הינו מסגרת חינוכית- טיפולית משלימה, הפועלת לאחר שעות הלימודים. המועדון מיועד לנערים/ות בני 12-18בעלי מאפיינים שונים כגון קשיים בתקשורת האישית, בעיות רגשיות, קשיי התנהגות, פערים לימודיים גדולים, קשיים בקשב וריכוז, התנהגות מסכנת ועוד.
במועדון מופעלות שתי קבוצות גיל שונות (כיתות ז'-ח וכיתות ט'-יב'), בכל קבוצה נמצאים 15 נערים ונערות. במועדון מקבלים בני הנוער טיפול אישי וקבוצתי לשיפור קשריהם החברתיים והמשפחתיים, העשרה, סיוע לימודי, חוגים ועוד. במהלך חופשות בית הספר ובמהלך החופש הגדול ( לא כולל חודש אוגוסט ) פועל המועדון במתכונת מיוחדת הכוללת פעילויות הפגה מחוץ לעוגן הקהילתי.
המועדון פועל 5 פעמים בשבוע בין השעות 13:30-18:30 במבנה קבוע ע"י צוות רב מקצועי. במועדון נערכת פעילות קבוצתית מובנת בעלת גוון טיפולי על מנת להתמודד עם הקשיים החברתיים של בני נוער, וכן על מנת להעלות נושאים הרלוונטיים לגיל זה, כגון: התבגרות, מיניות, קשר עם הורים, שאלות שלגבולות, עצמאות, לחץ קבוצתי ועוד. במועדון מתקיימת פעילות חוגים מגוונת .
עו"ס המועדון עובדת עם הורי הנערים בצורה פרטנית/קבוצתית לשיפור קשר הורה ילד וכישורי הורות. בנוסף, לכל ילד נתפרת תכנית אישית על פי צרכיו.
התוכנית מתייחסת לצד הרגשי של הנער, הלימודי, החברתי, והמשפחתי. כמו כן, מושם דגש על איתור יכולות וכוחות ייחודיים אצל הנער ופיתוחם.
הקבלה למועדון נעשית ע"י הפנייה מעו"ס הרווחה (עו"ס משפחה, נערות, נוער וצעירים) ולאחריה מתקיימת ועדת קבלה במועדון.


פרטים להתקשרות
כתובת: רח' משה דיין 1, באר שבע
טלפון מזכירות הכפר: 08-6868600
מייל: eliranoh@yachdav.org.il

bottom of page