top of page

מועדון תעסוקתי דימונה

מועדון לבב, נותן מענה לאוכלוסיית נפגעי נפש תושבי דימונה, שאינם יכולים להשתלב במסגרות עבודה נורמטיביות. המועדון מעניק מסגרת שיקומית ותעסוקתית ראשונית.

מועדון תעסוקתי דימונה

המועדון התעסוקתי "לבב", מעניק מסגרת שיקומית תעסוקתית לזכאי סל שיקום כיחידת מעבר לתעסוקה משלבת יותר, תוך שימת דגש על התנסויות תעסוקתיות מגוונות, מעשירות ומלמדות תוך תרגול מיומנויות עבודה ושיפור מיומנויות חיים הנדרשות לצורך השתלבות עתידית בעולם העבודה.
המועדון מציע התנסויות במגוון עבודות וסדנאות: תפירה, הכנת סבונים, ייצור עציצי בטון, סריגה, ציור ועוד. במקביל מתאפשרת התנסות בעבודה יצרנית כגון: מיון, ספירה, אריזה ועוד.

במועדון צוות של מדריכה ועובדת סוציאלית, המלוות באופן פרטני כל אחד ואחד בהתאם לתוכנית השיקום הנבנית עם המשתתף בהתאמה לצרכיו, יכולותיו ומטרותיו. מקבלי השירות במועדון נהנים מפעילות חברתית עשירה הכוללת התעמלות, טיולים רגליים, מפגשים קבוצתיים ועוד. כמו כן משתתפי המועדון יוצאים לפעילויות התנדבות בקהילה ונהנים משיתופי פעולה פורים עם תושבי העיר והסביבה.

פרטי התקשרות
טלפון: 08-6208013

מייל: liorapb@yachdav.org.il

bottom of page