top of page

מית"ר - עוגן קהילתי

מסגרת טיפולית המשמשת רשת ביטחון קהילתית ומתחייבת לקבלה ללא תנאי ומתן מענה ראשוני לכל נער ונערה במצבי מצוקה ומשבר קשים, אשר יגיעו למרכז.

DSCN8618
DSCF1119
IMG_3261

מית"ר - עוגן קהילתי

מרכז יום טיפולי רב תחומי הינו לבני נוער בגילאי 12-18 על קצה רצף הסיכון והסכנה בקהילה, הזקוקים לסיוע ועזרה במגוון תחומים, אשר חלקם מנותקים ממסגרות פורמליות וחלקם מגיעים לאחר שעות בית הספר ובני נוער המשולבים במסגרות החינוך השונות
בקהילה, אך שרויים בנשירה סמויה ובמגמת הידרדרות העלולות להביא למצבי סיכון, עבירה, תחושת תסכול וייאוש – מכאן, המית"ר ישמש כרשת ביטחון. במית"ר מאפשרים לבני הנוער להשלים פערים לימודיים עפ"י תוכנית אישית בשילוב פעילויות ותמיכה טיפולית. מטרת מית"ר לצמצם את הניתוק בקרב בני הנוער במצבי סיכון ולאפשר להם חזרה והשתלבות בקהילה.

המסגרת הינה מסגרת טיפולית המשמש רשת ביטחון קהילתית ומתחייבת לקבלה ללא תנאי ומתן מענה ראשוני לכל נער ונערה במצבי מצוקה ומשבר קשים, אשר יגיעו למרכז ובסיום תקופת זו (עד שנה וחצי) ישולבו הנערים במסגרות בקהילה (בתי ספר, עבודה ,צבא פנימייה וכו'). כמו כן במהלך תקופה זו ילמדו במסגרת תכניות הי"לה וישלימו את שנות הלימוד הרלוונטיות לגילם.
חזון המרכז הוא מתן מענה טיפולי, חינוכי, חברתי ותעסוקתי לנוער מנותק במסגרת יום, דרך בניית תכניות קצרות טווח וארוכות טווח אשר ממוקדות מטרה, בשיתוף פעולה עם הנער/ה, המשפחה והקהילה.

מטרות  המרכז חיזוק הקשרים המבניים הפנימיים אצל הנער, צמצום תופעת הניתוק בקרב בני נוער במצבי סיכון וסכנה באמצעות מענה טיפולי – חינוכי –רב-תחומי משולב בקהילה ושילובם של בני הנוער למסגרות נורמטיביות בקהילה (בי"ס, צבא, תעסוקה, שירות לאומי). המרכז אינו מתאים לבני נוער הסובלים ממחלת נפש או בעלי עבירות מין. הגורמים המפנים למרכז הם גורמי טיפול ורווחה מאזור ב"ש: קציני ביקר סדיר, קציני מבחן ופניות עצמיות. הפרויקט נמצא תחת פיקוח של משרד הרווחה ושירות לשיקום נוער בשיתוף עם עיריית ב"ש, ופרויקט היל"ה ומופעל ע"י עמותת יחדיו.

תכנית מית"ר ערב

התוכנית פועלת בימים א,ג,ד בשעות 14:00-19:00.

במית"ר סדר יום קבוע בו הנערים נהנים מארוחת צהריים חמה ופעילויות מגוונות תוך ראייה של תוכנית קבוצתית ואישית במקביל.

מטרות התוכנית:

-מתן מענה רגשי טיפולי לנערים

-מענה לקשיים רגשיים והתנהגותיים

-עזרה לימודית

י-צירת חוויות הצלחה שונות דרך חומי העשרה שונים הניתנים במית"ר- חדר כושר, אומנות, אפייה, מוזיקה, פעילויות חינוכיות וחברתיות.

פרטים להתקשרות
כתובת: רח' משה דיין 1, באר שבע
טלפון: 054-7995294
מייל: galii@yachdav.org.il 

bottom of page