top of page

ענבל - רב תחומי

מרכז ענב"ל הוא אחד משישה מרכזים ציבוריים לטיפול בטראומה מינית הפזורים ברחבי הארץ. המרכז נמצא בבאר שבע ומספק מענה אזורי יחיד לתושבי הדרום. 

דירת מעבר לנשים נפגעות אלימות וילדיהן

דירת המעבר הינה תחנת המשך למקלט לנשים מוכות ומיועדת לנשים אשר סיימו תהליך טיפולי במקלט, או שמגיעות ישירות מהקהילה ומצויות במצב שמאפשר יציאה לחיים עצמאיים אולם זקוקות לתקופת תמיכה וליווי נוספות, בתהליך המעבר לחיים אלו.

מקלט לנשים 1.jpg
מקלט לנשים.JPG

מקלט לנשים נפגעות אלימות וילדיהן

מקלט הנשים של יחדיו בדרום, הינו אחד מתוך 16 המקלטים הקיימים בישראל, ומהווה מענה חרום מידי המקנה מחסה לנשים הנמצאות במצוקה עקב אלימות כלפיהן.

בשבילך

"בשבילך" הינה חלק מהתכנית הבין משרדית לטיפול ומאבק בזנות שמטרתה מיגור הזנות בישראל.

Teammates

הרשות לשיקום האסיר

הרשות לשיקום האסיר פועלת עפ"י חוק הרשות לשיקום  האסיר ועוסקת בשיקומו ושילובו של האסיר בחברה.

bottom of page