top of page
1.jpg

מערך דיור באר שבע

מערך הדיור לבעלי קשיי תפקוד והסתגלות, מופעל על ידי עמותת יחדיו. התוכנית מספקת רצף של מענים טיפוליים ושיקומיים, עבור בוגרים מעל גיל 18 בעלי צרכים מיוחדים המוכרים לאגף השיקום.

 דיור (הוסטל) ומסלול התנדבותי בצה"ל לצעירים/ות בעלי/ות מוגבלות

התכנית מכילה מרכיבים טיפוליים שונים ובמרכזה שילוב בהתנדבות במשך שעות היום בבסיסי צה"ל בבאר שבע ובאילת, ומגורים משותפים של המשתתפים בדיור בקהילה. 

Teammates
3.JPG

דיור מוגן אופקים

המסגרת מספקת פתרון מגורים לאנשים המאובחנים כבעלי פיגור שכלי קל - בינוני מאופקים ומהפריפריה הקרובה (אשכול ומרחבים).

דיור מוגן ירוחם-בית רקפת

המסגרת מספקת פתרון מגורים לאנשים אשר אובחנו כבעלי פיגור קל בינוני מירוחם והסביבה כמו כן המסגרת קולטת אנשים אשר אובחנו כאוכלוסיית שיקום ואוטיסטים.

בית רקפת.jpg

    דירת מזדקנים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית- אופקים


כל אדם הקרוב לבעל מוגבלויות מכיר את הקושי הקיים מול אוכלוסייה מזדקנת, דירה מוגנת ותומכת שפועלת במרחב ובקהילה המוכרת של האדם המזדקן, חשובה מאין כמותה להמשך תפקודו הפיזי והמנטלי.  

bottom of page