top of page
IMG-20160726-WA0004.jpg

מרכז ילדים הורים-מרכז לילד ולמשפחה

המרכז הינו מסגרת טיפולית רב מקצועית הנותנת מענים לקשת רחבה, של צרכים וקשיים של ילדים בסיכון בגילאי 5-12, ובני משפחותיהם במגמה לשפר את תפקוד ואיכות חייהם של הילדים והמשפחות כאחד.

מרכז קשר- מרכז לילד ולמשפחה

מרכז קשר הורים-ילדים הינו מרכז מקצועי, מוגן, הפועל מתוך ראיית טובת הילד.

מרכז הקשר מתמחה  בשימור, בניה, חידוש וחיזוק קשר בין ילדים לבין הוריהם ובני משפחתם, במצבי משבר וקונפליקט כאשר הילדים אינם מתגוררים עם הוריהם או אחד מהם.

מרכז קשר - 4.jpg
IMG-20160726-WA0003.jpg

התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי-מרכז לילד ולמשפחה

התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי, פועלת בעיריית באר- שבע משנת 1997. התחנה נותנת מענה טיפולי, יעוץ והדרכה במצבי לחץ ותקופות משבר במשפחה.

יחידת מניעה-מרכז לילד ולמשפחה

יחידת המניעה מהווה מוקד לתוכניות קהילתיות לפעילויות מניעה בתחום ילדים ונוער בסיכון. יחידת המניעה עוסקת בייזום, פיתוח והפעלת תוכניות מניעה לאוכלוסיית ילדים, בני נוער ובני משפחותיהם.

Teammates
Asset 3_4x.png

ענב"ל - מרכז טיפולי לילדים ונוער נפגעי תקיפה מינית

בענב"ל מטופלים ילדים, בני נוער ובוגרים שחוו אירועים של פגיעה מינית.פגיעה זו כוללת אירועים חד פעמיים של תקיפה ומצבים בהם הקורבן נוצל במשך תקופה ממושכת. מלבד הטיפול בקורבן, ניתנת הדרכה להורים.

מרכז מתבגרים הורים-עוגן קהילתי

מרכז מתבגרים הורים מהווה יחידה בתוך מסגרת ה"עוגן הקהילתי" הפועלת לצמצום מצבי הסיכון של המתבגרים והבטחת התפתחותם התקינה באמצעות טיפול בהם ובמשפחותיהם בכל מעגלי חייהם.

IMG-20210125-WA0027.jpg

"אפיק"- התנהגות מינית לא מותאמת או פוגענית

המרכז נותן מענה לילדים מתחת לגיל 12 (גיל האחריות הפלילית) אשר פגעו מינית בילדים אחרים. כמו כן, ניתן טיפול לבני נוער הנושאים מתוקף גילם באחריות פלילית אולם מסיבות שונות לא הוגשה כנגדם תלונה במשטרה.

מאור-מרכז טיפולי לקטינים שנפגעו מינית

מאור- מרכז טיפולי לילדים ובני נוער נפגעי תקיפה מינית

Picture4a.png

מרכז "שחר" קריית גת

מרכז שחר בקריית גת הינו מרכז טיפולי לילדים ובני נוער ומשפחותיהם שנפגעו בקשרים פוגעניים ע"י זר, מכר או בן משפחה. המרכז מפוקח על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים - מחוז דרום.

תכנית פנימה

תכנית ההתערבות מכוונת לשנות את מציאות חייה של המשפחה בעזרת התערבות אינטנסיבית, יצירתית, שבה עושר הזדמנויות ומשאבי טיפול המותאמים לצרכי המשפחה.

פנימה.jpg
bottom of page