top of page
בית חווה - 2.jpeg

בית חווה

בית חווה בירוחם הינו מסגרת הארכת יום לילדים עם צרכים מיוחדים. המסגרת מספקת מענה לילדים אשר אובחנו כבעלי פיגור קל – בינוני. המסגרת פועלת לאימון המשתתפים לכישורי חיים, קשרים חברתיים ובילוי שעות הפנאי.

Reading a Book

בשביל הדעת - לימודים אקדמיים

תכנית אקדמית "בשביל הדעת" המיועדת לאנשים עם מוגבלויות, בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בן גוריון, עיריית ב"ש ומשרד הרווחה מנהל מוגבלויות

bottom of page