מסיבת עשור למערך דיור אופקים
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

אין כמו הבית. מסיבת העשור של מערך דיור אופקים.
מקסימים ומרגשים! תנו לייק מכל הלב, מגיע להם!

https://youtu.be/lO6BwTCgy1A