top of page

מפעל מקדם תעסוקה ירוחם

המפעל המוגן הרב נכותי בירוחם מספק שירות שיקום תעסוקתי, ומהווה תחנת מעבר לקראת התקדמות והשתלבות במעגל העבודה בשוק הפתוח.

מפעל מקדם תעסוקה ירוחם

המסגרת מיועדת לטיפול באוכלוסייה עם מגבלות קוגניטיביות, פיזיות ונפשיות ומעניקה שיקום וקידום מקצועי תעסוקתי, הכנה והכשרה לחיים עצמאיים ולעולם העבודה והקניית מיומנויות שונות, תוך שמירה על מסגרת חברתית הולמת.
בתוך המפעל קיים פרויקט ייחודי של אוכלוסיית הקשישים- מופת 
תכנית חברתית מועשרת, הכוללת: העצמה, מיצוי זכויות, התגוננות מפני התעללות, קורסים, חוגים, הרצאות ,טיולים , הפעלה גופנית ופעילויות לקידום בריאות 
השילוב היחודי בתוך המפעל  משלב את הקשישים בקווי התעסוקה ומאפשר להם לקבל תגמול עבור העבודה.

מטרת השירות  היא לאפשר התנסות ולמידה, שיפור וחיזוק תחושת המסוגלות העצמית התעסוקתית  ושכלול מיומנויות עבודה בעולם העבודה.
סביבת העבודה מגוונת וכוללת עבודות אלקטרוניקה וחשמל במגוון רמות, עבודה מול מפעלי קוסמטיקה לא נדרש ידע מוקדם או ניסיון - אנו מלמדים כל מיומנות הנדרשת לתהליכי העבודה. בנוסף, המסגרת מספקת ארוחת צהריים חמה, פעילות חברתית וטיולים במהלך השנה.
 
הצוות המקצועי במפעל מלווה את תוכנת הקידום האישית של כל מקבל שירות, מסייע בזיהוי ופיתוח יכולות תוך למידה ושכלול מיומנויות עבודה. מקבלי השירות מעורבים בתהליך הצבת המטרות ובניית תוכנית השיקום התעסוקתית האישית שלהם.
 

bottom of page