top of page

מקלט לנערות

המקלט הארצי לנערות בסיכון הינו מסגרת ארצית ייחודית, הממוקמת באזור הדרום. המקלט קולט נערות במצבי חרום ומשבר, הזקוקות למגורים, להגנה ולהתערבות טיפולית מיידית.

3
1
2

מקלט לנערות

מקלט לנערות מופעל ע"י "עמותת יחדיו" בשיתוף עם משרד הרווחה, נועד לספק לנערות המצויות בקצה הרצף ואשר חוו התעללויות וכשלונות בחייהן בית בטוח ומגן שיביא את הנערות בסיום תהליך האבחון והטיפול להשתלבות טובה בכל מסגרת שתהלום את צרכיהן.
המקלט לנערות של עמותת יחדיו מהווה מקלט ייחודי מסוגו בישראל. המקלט מספק מענה חירומי ל-12 נערות בגילאי 13-25 המגיעות מכל קצוות הארץ. עמותת יחדיו פועלת כל העת להעלאת המודעות הציבורית בנושאים כגון: התעללויות בילדים, הגנה על ילדים, הורות ומשפחה באמצעות הכשרת צוותים מקצועיים המומחים לטיפול בתחומים אלה.
מטרות המקלט הגנה פיזית מידית, ארגון חיי הנערות על ידי גיבוש כללים, גבולות ברורים וחזרה להרגלי חיים  נורמטיביים, הקניית מיומנויות תפקודיות יומיומיות וכישורי חיים אשר יאפשרו את השתלבותן חזרה בקהילתן או במסגרות חוץ ביתיות, תוך שהן מתפקדות  במסגרות לימודים או תעסוקה, מתן מענה טיפולי מידי לנערות בשעת משבר אשר יאפשר הקלה בסימפטומים התנהגותיים בעייתיים או מעכבים, אבחון תפקודי ופסיכו דיאגנוסטי של הנערות והמלצות להמשך טיפול.

צוות המקלט כולל: מנהלת המקלט, עובדות סוציאליות, אם בית, מורה לטיפול באמנות, מדריכות ומורה להוראה משלבת.
המסגרת נמצאת תחת פיקוח של משרד הרווחה ומופעל ע"י עמותת יחדיו.

רבות מהנערות במקלט הן נערות נערות החשופות לאלימות קשה, פגיעות מיניות, שוטטות, הזנחה ונטישות, אי ביקור סדיר בבית הספר, התרועעות עם קבוצות שוליים וחוסר טיפול והדרכה במשפחותיהם האורגניות. בנוסף למאפיינים קשים בגיל ההתבגרות  הן מתאפיינות בדימוי עצמי ודימוי גוף נמוכים, ניכור ועזובה קשה, קשיים בתקשורת בינאישית , ולעיתים התנהגויות המאופיינות ברמה מסוימת של אלימות במקלט הן מקבלות הזדמנות לחזור לחיים נורמטיביים ותקינים. הצוות במקלט מקיים פעילויות שמטרתן לעזור שמטרתן לעזור לנערות לפתח מיומנויות וכלים לחיים טובים.

bottom of page