top of page

מקלט לנשים נפגעות אלימות וילדיהן

מקלט הנשים של יחדיו בדרום הינו אחד מתוך16 המקלטים הקיימים בישראל ומהווה פתרון חרום מידי המקנה מחסה לנשים הנמצאות במצוקה עקב אלימות כלפיהן.

מקלט לנשים 1
מקלט לנשים
pic3
Pic2
Pic1

מקלט לנשים נפגעות אלימות וילדיהן

 

מקלט לנשים נפגעות אלימות וילדיהן שמפעילה עמותת יחדיו הינו אחד מתוך 16 המקלטים הקיימים בישראל ומהווה פתרון חירום מידי לנשים הנמצאות בסכנת חיים עקב אלימות כלפיהן.

 

מטרות המקלט הינן מתן מחסה לנשים נפגעות אלימות והגנה פיסית, שיקום וטיפול רגשי-נפשי באשה וילדיה, יצירת רגיעה, תחושת ביטחון ומוביליות חברתית, העצמת האישה וכוחותיה על מנת לאפשר המשך התמודדות עצמאית.

 

במהלך תקופת שהותן במקלט מושגת רגיעה המאפשרת טיפול בנושאי המשפחה, העצמת האישה וילדיה לקראת המשך ההתמודדות ומתן מענה משפטי לבעיות עמן מתמודדת האישה. כמו כן, הילדים זוכים למענה טיפולי וחברתי ולתוכניות העשרה מגוונות.

 

לכל משפחה נבנית תכנית טיפול ייחודית המותאמת למצבה, לצרכיה ולתכוניותיה לעתיד. תכנית הטיפול כוללת את ההיבטים הבאים: תיווך וליווי מול מוסדות שונים כגון ביטוח לאומי, הוצאה לפועל, משרד הבריאות, עמידר ועוד, ליווי משפטי של עו''ד בכל הנושאים המשפטיים עימם מתמודדת האישה, טיפול פרטני  שבועי על ידי עו''ס נשים, השתתפות בקבוצות טיפוליות שונות, טיפול פרטני וקבוצתי לילדים ותיווך עם גורמים המעניקים מענים טיפוליים בקהילה.

 

המקלט פועל 365 יום בשנה, 24 שעות ביממה. צוות רב-מקצועי הכולל עובדות סוציאליות, מדריכות, מטפלות בילדים, אנשי חינוך ומתנדבים מלווה את הנשים וילדיהן לאורך כל תקופת שהותן במקלט.

פרטי התקשרות
כתובת המקלט חסויה

 

bottom of page