top of page

מרכז ילדים הורים - מרכז לילד ולמשפחה

המרכז הינו מסגרת טיפולית רב מקצועית הנותנת מענים לקשת רחבה, של צרכים וקשיים של ילדים בסיכון בגילאי 5-12, ובני משפחותיהם במגמה לשפר את תפקוד ואיכות חייהם של הילדים והמשפחות כאחד.

יחידת מניעה - 1
יחידת מניעה - 5
יחידת מניעה - 4
יחידת מניעה - 3
יחידת מניעה - 6
יחידת מניעה - 2

מרכז ילדים הורים - מרכז לילד ולמשפחה

המרכז הינו מסגרת טיפולית רב מקצועית הנותנת מענים לקשת רחבה של צרכים וקשיים של ילדים בסיכון ובני משפחותיהם במגמה לשפר את תפקוד ואיכות חייהם של הילדים והמשפחות כאחד. המרכז מיועד לילדים בגילאי 5-12 בעלי קשיים רגשיים והתנהגותיים שהתפתחות על רקע תפקוד הורי לקוי, הורים שאינם יכולים בשלב הזה להעניק לילדיהם תנאים סבירים להתפתחות תקינה, אך הצוות המקצועי מאמין ביכולתו להביא לשינוי בתפקוד ההורי. המשפחות מטופלות בלשכות לשירותים חברתיים ומופנות לטיפול במרכז דרך הוועדה לתכנון  תכניות טיפול והערכה.
המרכז מספק תחת קורת גג אחת מגוון התערבויות טיפוליות בשילוב חוויות מעשירות חינוכיות לילדים ולהורים. חלק מהטיפול משלב פסיכותרפיה ותוכניות חווייתיות מעשירות. המשפחה ועו"ס מהלשכה לשירותים חברתיים שותפים מלאים בעיצוב תכנית הטיפול ובהערכתה. 

במרכז חדרי טיפול מאובזרים ומותאמים הניתנים באווירה חמה, נעימה ומקבלת ובנוסף פינות חווייתיות. קיים שיתוף של גורמים בקהילה, לפי הצורך, בתכנון ובהפעלת תכניות למשפחות המרכז: חינוך, בריאות ועוד.

מטרות המרכז צמצום מצבי סיכון של ילדים או מניעתם באמצעות בניית כוחות המשפחה, שיקום היחסים בין הורים וילדים, שיפור תפקוד ההורים בכל הקשור לטיפול בילד ולהתייחסות אליו, סיוע בשמירת שלמות המשפחה ומניעת הוצאה חוץ ביתית, סיפוק מערך חלופות להורים לטיפול בילדיהם.

פרטי התקשרות
כתובת המרכז: רח' יעקב דורי 3-באר-שבע
טלפון: 08-6417301

מייל: etis@br7.org.il

ימי פעילות: ימים א'- ה'
שעות פעילות: 19:00 – 08:00

bottom of page