top of page

מרכז מתבגרים הורים- עוגן קהילתי

מרכז מתבגרים הורים מהווה יחידה בתוך מסגרת ה"עוגן הקהילתי" הפועלת לצמצום מצבי הסיכון של המתבגרים והבטחת התפתחותם התקינה באמצעות טיפול בהם ובמשפחותיהם בכל מעגלי חייהם.

IMG-20210125-WA0027

מרכז מתבגרים הורים - עוגן קהילתי

מרכז מתבגרים הורים מהווה יחידה בתוך מסגרת ה"עוגן הקהילתי" הפועלת לצמצום מצבי הסיכון של המתבגרים והבטחת התפתחותם התקינה באמצעות טיפול בהם ובמשפחותיהם בכל מעגלי חייהם: האישי, משפחתי וחברתי, תוך השארת המתבגרים בסביבתם הטבעית במשפחה ובקהילה.

 

אוכלוסיית היעד

הורים המבקשים לשפר את מערכות היחסים והתקשורת בינם לבין ילדיהם המתבגרים.

-מתבגרים בגילאי 12-18 עם קשיים רגשיים ו/או התנהגותיים. מתבגרים אלו משולבים,  רובם, במסגרות נורמטיביות.

עקרונות טיפוליים

תכני הטיפול מתמקדים במערכת היחסים בין המתבגר להוריו. ההתייחסות היא לצורכי כל פרט ולצורכי המערכת הורים-מתבגרים.

הטיפול הניתן במרכז הנו טיפול משפחתי המשלב את כל בני המשפחה, לצד טיפול פרטני וקבוצתי .

המטפלים במרכז הנם עובדים סוציאליים ומטפלים משפחתיים בהכשרתם. בנוסף, המרכז משמש כמקום הכשרה למתמחים בטיפול משפחתי המודרכים ע"י מטפלת משפחתית ומדריכה מוסמכת.

 

מטרות המרכז

צמצום מצבי הסיכון של המתבגרים.

שיפור תפקוד ההורים בטיפול ובהתייחסות למתבגר ושיקום היחסים בין מתבגרים והוריהם.

ביסוס המרכז כמשאב מקצועי לאנשי מקצוע ואנשי מקצוע רלוונטיים לאוכלוסיית המטופלים במרכז (מחנכים, יועצות, עו"ס וכו').

גיוס שירותים ומשאבים נוספים לביסוס ופיתוח המרכז ומתן מענים נוספים לצורכי המתבגרים.

 

הגורמים המפנים

עוסי"ם בקהילה (עו"ס משפחה, עו"ס נערות ועו"ס נערים). הקבלה למרכז היא דרך ועדות מקצועיות  או ועדות לתכנון טיפול והערכה המתקיימות בלשכות הרווחה.

מרכז מתבגרים הורים הנו פרויקט של משרד הרווחה, (שירות ילד ונוער) ונתון לפיקוחו. השותפים הנוספים הינם: מחלקות הרווחה, מחלקות החינוך, עיריית באר שבע, עמותת "יחדיו" ו"העוגן הקהילתי".

 

פרטי התקשרות
כתובת: רח' משה דיין 1, באר שבע
טלפון: 08-6868660

מייל: yaronl@yachdav.org.il

bottom of page