מרכז מתבגרים הורים

העוגן הקהילתי
המערך הטיפולי
תוכניות
לתרומה
התנדבות ושנת שירות
גלריה
דרושים
צור קשר
ניסויחדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי חדשות העוגן הקהילתי 

מרכז מתבגרים הורים מהווה יחידה בתוך מסגרת ה"עוגן הקהילתי" הפועלת לצמצום מצבי הסיכון של המתבגרים והבטחת התפתחותם התקינה באמצעות טיפול בהם ובמשפחותיהם בכל מעגלי חייהם: האישי, משפחתי וחברתי, תוך השארת המתבגרים בסביבתם הטבעית במשפחה ובקהילה.

אוכלוסיית היעד
הורים המבקשים לשפר את מערכות היחסים והתקשורת בינם לבין ילדיהם המתבגרים.
-מתבגרים בגילאי 12-18 עם קשיים רגשיים ו/או התנהגותיים. מתבגרים אלו משולבים,  רובם, במסגרות נורמטיביות.
עקרונות טיפוליים
תכני הטיפול מתמקדים במערכת היחסים בין המתבגר להוריו. ההתייחסות היא לצורכי כל פרט ולצורכי המערכת הורים-מתבגרים.
הטיפול הניתן במרכז הנו טיפול משפחתי המשלב את כל בני המשפחה.
המטפלים במרכז הנם עובדים סוציאליים ומטפלים משפחתיים בהכשרתם.  בנוסף , המרכז משמש כמקום הכשרה למתמחים בטיפול משפחתי המקבלים הדרכה ע"י מטפלת משפחתית מוסמכת הנמצאת בתהליך הסמכה להדרכה
.

מטרות המרכז
צמצום מצבי הסיכון של המתבגרים. 
שיפור תפקוד ההורים בטיפול ובהתייחסות למתבגר ושיקום היחסים בין מתבגרים והוריהם.
ביסוס המרכז כמשאב מקצועי לאנשי מקצוע ואנשי מקצוע רלוונטיים לאוכלוסיית המטופלים במרכז (מחנכים, יועצות, עו"ס וכו').
גיוס שירותים ומשאבים נוספים לביסוס ופיתוח המרכז ומתן מענים נוספים לצורכי המתבגרים.

 
הגורמים המפנים
עוסי"ם בקהילה (עו"ס משפחה, עו"ס נערות ועו"ס נערים). הקבלה למרכז היא דרך ועדות לתכנון טיפול והערכה המתקיימות בלשכות הרווחה.
במרכז מסלול טיפול נוסף - "קצר מועד" (  16-20 מפגשים ) אליו מופנות המשפחות ע"י גורמי ביה"ס והרווחה ללא קיום ועדת תכנון וטיפול.
מרכז מתבגרים הורים הנו פרוייקט של משרד הרווחה, ומפקחים של המשרד (שירות ילד ונוער) מבקרים ומפקחים על הקורה בו.
ישנם צוותי היגוי למרכז (צוות רחב וצוות מצומצם) השותפים בו נציגים ממשרד הרווחה, החינוך, עיריית באר שבע, עמותת "יחדיו" עמותת "נוער",
וה"עוגן הקהילתי".