top of page

מרכז קשר - מרכז לילד ולמשפחה

מרכז קשר הורים-ילדים הינו מרכז מקצועי, מוגן, הפועל מתוך ראיית טובת הילד.

מרכז הקשר מתמחה  בשימור, בניה, חידוש וחיזוק קשר בין ילדים לבין הוריהם ובני משפחתם, במצבי משבר וקונפליקט כאשר הילדים אינם מתגוררים עם הוריהם או אחד מהם.

מרכז קשר - 2
מרכז קשר - 4
מרכז קשר - 1
מרכז קשר - 3

מרכז קשר – מרכז לילד ולמשפחה

מרכז הקשר פועל בעיריית באר שבע משנת 1995.

מרכזי קשר הורים-ילדים  הינם מרכזים מקצועיים, מוגנים, הפועלים מתוך ראיית טובת הילד.

מרכזי הקשר מתמחים  בשימור, בניה, חידוש וחיזוק קשר בין ילדים לבין הוריהם ובני משפחתם, במצבי משבר וקונפליקט כאשר הילדים אינם מתגוררים עם הוריהם או אחד מהם.

 

מטרות מרכז הקשר:

  1. שימור  והבניה מחדש של הקשר בין הורים לילדיהם.

  2. חידוש הקשר בין הורים/הורה לילדים שאינם גרים יחד בגלל פירוד, גירושין, נתק ממושך, או עזיבת ילדים את ביתם (למקלט, אומנה,) והידוקו.

  3. הגנה על ילדים הנמצאים בסיכון במפגש עם אחד מהוריהם או שניהם.

 

המפגשים מתקיימים בליווי מקצועי ובסביבה חמה ומאובזרת במשחקים ופעילויות לצורך סיוע בקידום הקשר.

ההפניה למרכז קשר נעשית ע"י הערכאות המשפטיות באמצעות העובדים הסוציאליים המטפלים.פרטי התקשרות
כתובת המרכז: רח' יעקב דורי 3-באר-שבע
טלפון: 08-6417301 שלוחה 205
מייל: ayeletr@br7.org.il

ימי פעילות: ימים א'- ה'
שעות פעילות: 19:00 – 08:00

bottom of page