top of page

משפחתון דימונה

המשפחתון מיועד לילדים בסיכון שהוצאו מביתם,לעיתים בצו בית משפט,בגלל פגיעה או הזנחה, ודרושה להם מסגרת חוץ ביתית ארוכת טווח שתענה על צרכיהם החומריים והרגשיים.

1

משפחתון דימונה

משפחתון דימונה - מסגרת טיפולית חוץ ביתית, ממלכתית – דתית, הפועלת באווירה ביתית ל-12 ילדים שהוצאו מבתיהם, גילאי 8-18, אשר חלק מקשייהם באים לידי ביטוי בבעיות רגשיות, התנהגותיות וחברתיות.
המשפחתון פועל במודל מדריכים ומלווה ע"י צוות רב מקצועי.
ייחודיות המשפחתון היא בכך שהוא חלק מקהילה עוטפת ומלווה בדימונה והיותו בית המספק לכל ילד את המענה הייחודי לו הוא זקוק בתחומים השונים- טיפול רגשי, מעקב פסיכיאטרי, חונך אישי, שילוב במשפחות מלוות, שיעורי הוראה מתקנת, חוגים ומענה חברתי בקהילה.
תכנית העבודה מכוונת לגדל במשפחתון ילדים שמחים, בטוחים בעצמם ועסוקים בעשייה חיובית ומקדמת תוך חיזוק הקשר עם המשפחה הביולוגית וחיבור לקהילה. 
סביבת היום יום מאפשרת לילדים עיבוד טראומות עבר באמצעות יצירת קשרים משמעותיים, התנסות בחוויות חיוביות, עידוד ותמיכה מצד הצוות המטפל.
המסגרת מופעלת ע"י עמותת "יחדיו" ותחת פיקוח משרד הרווחה.

פרטי התקשרות
מייל: michalbd@yachdav.org.il


 

bottom of page