נושמים לרווחה יחדיו: מכתב תודה מרגש למלווה
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

נושמים לרווחה יחדיו: מכתב תודה מרגש למלווה היקרה, הגב' עליזה קיזמן, שמלווה את הגברת לאורך השנה.
עמותת יחדיו מאחלת לה שתצליח ותישא ברכה בהמשך הדרך.