נערות משנות עולם- התערוכה בגלריית בניין העיירה
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
בתים חמים יחדיו
נערות משנות עולם.
תמונה היא קול!
התערוכה בגלריית בניין העיריה 
באר שבע
התערוכה תנעל ביום חמישי ה- 24/5/18 (כולל)
הציבור מוזמן.