נערות משנות עולם תכנית המציעה את מעורבותן של נערות במרחב הציבורי
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
נערות משנות עולם תכנית המציעה את מעורבותן של נערות במרחב הציבורי במטרה להתנסות בפעילות אקטיביסטית בעלת מסר חברתי.
במסגרת הכשרתן המעשית של קארן רועי שפירא ויעל כהן - סטונדטיות לעבודה סוציאלית ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב , הן חברו לנערות בית חם יחדיו עיריית נתיבות ביוזמה להשמיע את קולן המגוון והייחודי של הנערות והעצמתן.
יחדיו הפיקו תוצרים מגוונים וייחודיים דרך כתיבה, ציור וצילום שהובילו להפקת ספרון המשקף את אומנותן וקולן.
בתים חמים יחדיו מופעלים בשיתוף משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
הבוקר התכנים הוצגו באוניברסת בן גוריון.
מרגש ומרחיב דעת.
@מרים דידי
Adi Levron Atia