סיום הכשרת מלווים - חלק ב' נושמים לרווחה
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
רונית סעדון, רכזת אזור דרום ״נושמים לרווחה״ בעמותת יחדיו, עידכנה שתם ונשלם חלק ב׳ של הקבוצה הראשונה של המלווים.

בחלק זה קיבלו המלווים כלים בנושאים ניהול כלכלי והתמודדות עם חובות, תעסוקה, חינוך, התמודדות עם מצבי משבר ונסיגה בתהליךהשינוי של המשפחות בתכנית.

בכל אחד מנושאים אלו התמקדו במידע הרלוונטי הנחוץ למלווה, הוגדר תפקיד המלווה וניתנו כלים יישומיים באמצעות תרגול על משפחותשהובאו על ידי המלווים.

המלווים הביעו שביעות רצון גבוהה מההכשרה ותכניה. ביקשו להמשיך ולהתמקד גם בהמשך בנושאים אלו.

מצ״ב מכתב מסכם שנכתב ע״י אחת המלוות בשם הקבוצה: