עמותת יחדיו התחדשה בערוץ youtube
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

עדי לברון, ראש תחום בתים חמים בראיון אצל התוכנית של מירי אקוני
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ty8-3pPWFJU
 

סיגל כהן דבילנסקי, ראש תחום צרכים מיוחדים, בראיון בתכנית של מירי אקוני

https://youtu.be/sAfFtacKOq4