top of page

ענבל - רב תחומי

מרכז ענב"ל הוא אחד משישה מרכזים ציבוריים לטיפול בטראומה מינית הפזורים ברחבי הארץ. המרכז נמצא בבאר שבע ומספק מענה אזורי יחיד לתושבי הדרום. 

ענבר רב תחומי - 1
ענבל רב תחומי - 2
ענבל רב תחומי - 3
ענבל רב תחומי - 4
ענבל רב תחומי - 5
ענבל רב תחומי - 6
ענבל רב תחומי - 7

ענבל - רב תחומי

פגיעה מינית היא חוויה טראומטית בעלת מאפיינים ייחודיים. השלכותיה עלולות לחלחל לכל תחומי החיים ולהזיק לתפקוד היומיומי של הנפגעים והנפגעות גם שנים לאחר הפגיעה. במרכז ענב "ל הרב תחומי מאמינים כי קיימת חובה מוסרית וחברתית להעמיד לרשות הנפגעים מענה ציבורי הולם, המורכב מאנשי מקצוע בעלי ידע, מיומנויות וניסיון בתחום. מאז הקמתו, מספק המרכז הרב תחומי מענה טיפולי למאות נשים שעברו ניצול ותקיפה מינית. בינואר 2014 הורחב השירות הטיפולי גם לאוכלוסיית הגברים שעברו ניצול ופגיעה מינית.
מרכז ענב"ל הוא אחד משישה מרכזים ציבוריים לטיפול בטראומה מינית הפזורים ברחבי הארץ. המרכז נמצא בבאר שבע ומספק מענה אזורי יחיד לתושבי הדרום. הפעילות החלה בשנת 1999 כיוזמה מקומית של עירית באר שבע, בסיוע כי"ל ובשנת 2008 הורחב המרכז בשיתוף פעולה של משרד הרווחה, עיריית באר שבע , קרן רש"י ועמותת יחדיו שמפעילה את השירות. המרכז הרב תחומי מספק שירות מקצועי, אזורי, בין תחומי, בעל ידע ומומחיות ייחודית בתחום הטיפול בנשים וגברים נפגעות ונפגעי אלימות מינית. במרכז ניתן לקבל מענים טיפוליים מגוונים לנשים וגברים מגיל 18 שחוו ניצול ואלימות מינית לסוגיה השונים בעבר ובהווה. "אלימות מינית" מתייחסת לכל הרצף מהטרדה מינית, מעשים מגונים, ניצול מיני, אונס וגילוי עריות.

במסגרת השירות טיפול פסיכותרפויטי בראיה רחבה, המכוון לעיבוד הטראומה המינית והשפעותיה על המטופלים בתחומי חיים שונים: לווי ותווך לשירותים בקהילה, ייעוץ ולווי פסיכיאטרי ,ייעוץ והכשרה לאנשי מקצועי בשדה ,הגברת המודעות לתופעת הטראומה המינית והשלכותיה וקידום זכויותיהן של הנפגעות/ים.
התפיסה הטיפולית במרכז היא מערכתית. ההתייחסות הפסיכותרפויטית המכוונת לעיבוד הטראומה המינית והשפעותיה על חיי המטופל/ת והתנהלותו/ה.
בנוסף, ישנה התייחסות למערכות החיים הכוללות של המטופלים, לצורך כך אנו משלבות עבודה עם שירותי בריאות הנפש, השירותים החברתיים, שירותי השיקום כמו תעסוקה, חינוך ועוד.

הצוות המקצועי מורכב ממטפלות שתחום מומחיותן הינו הטיפול בטראומה המינית. הצוות מונה 11 מטפלות, מזכירה ויעוץ פסיכיאטרי.
הצוות המקצועי מלווה בהדרכה מקצועית שוטפת.
השירות אינו כרוך בתשלום. משך הטיפול  מוגדר לשנה. קיימת אפשרות להאריך את הטיפול על פי הצורך.
***הטיפול הינו חסוי ומוגן על ידי חובת שמירת סודיות פרטי המטופל/ת ותכני השיחות הטיפוליים חסויים ואינם נגישים לגורמים מחוץ למרכז הרב תחומי אלא באישור ובהסכמת מהמטופל/ת.
הפניה למרכז דרך פניה עצמית בדרכי התקשורת הרשומים מטה, דרך אנשי מקצוע בקהילה או דרך כול גורם אחר.


פרטי התקשרות
כתובת המרכז: רח' יעקב דורי 3-באר-שבע
טלפון: 08-6417301 שלוחה 2
פקס: 08-6450701
מייל: smadare@yachdav.org.il

 

bottom of page