ערב פרישה מחווה שחק מנהלת המרכז לילד ולמשפחה
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
אמש, התקיים בכפר העוגן הקהילתי ערב פרישה בו נפרדה חוה שחק, מנהלת המרכז לילד ולמשפחה, מעמיתיה וידידיה באגף הרווחה של עיריית באר שבע ובעמותת יחדיו. 
ברכו את חוה ד״ר חפצי זוהר, גב' אבישג אבטובי, גברת אתי כהן, מר ישראל בודיק ויאיר באר מנכ״ל העמותה שהודה לחוה על תקופה מדהימה שכללה שיתוף פעולה, ידידות ופיתוח שרותים מתקדמים בעיר באר שבע. 
יאיר ציין בדבריו כי העמותה לא נפרדת מחוה וישנם בהמשך הדרך אתגרים עתידיים משותפים. 
בהצלחה לחוה היקרה מאיתנו בעמותת יחדיו.
חוה שחק