top of page

פנימה

תכנית ההתערבות מכוונת לשנות את מציאות חייה של המשפחה בעזרת התערבות אינטנסיבית, יצירתית, שבה עושר הזדמנויות ומשאבי טיפול המותאמים לצרכי המשפחה.

פנימה

פנימה

מיזם "פנימה" הינו תכנית המשך למיזם "מפג"ש" שנועד לטפל במשפחות המתמודדות עם מצבי הזנחה וסיכון, והופעל ע"י העמותה בבאר שבע, דימונה ושגב שלום. במסגרת מיזם מפגש עלה הצורך בפיתוח מענה ייעודי למשפחות במצבי הזנחה קשים, שימנע את הוצאתם של הילדים למסגרת חוץ-ביתית תוך הבטחת שלומם ורווחתם. המיזם מאמץ גישה לפיה לשימור התא המשפחתי יש חשיבות ראשונה במעלה עבור הילד, ההורים והחברה כולה. לכן, כל עוד אין גורם אובייקטיבי המונע זאת, יש למצות את האפשרות להשאיר את הילד בחיק משפחתו.

תכנית ההתערבות מכוונת לשנות את מציאות חייה של המשפחה בעזרת התערבות אינטנסיבית, יצירתית, שבה עושר הזדמנויות ומשאבי טיפול המותאמים לצרכי המשפחה. מטרתה היא לספק מוגנות מידית לילדים על ידי נוכחות אינטנסיבית של הצוות המטפל בתוך הבית. במקביל נעשה תהליך של עבודה משותפת עם ההורים על מגוון הצרכים המשפחתיים והאישיים, כולל סיוע בהיבטים חומריים בהתאם לצורך, וטיפול בילדים לשיפור מצבם הרגשי והתפקודי.
עמותת יחדיו מפעילה את המיזם בבאר שבע, דימונה ושדרות.


פרטי התקשרות:
שדרות: shunitaha@yachdav.org.il


באר שבע: daniels@yachdav.org.il


דימונה: anathi@yachdav.org.il

bottom of page